fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

W niniejszym artykule skupimy się na opisaniu obowiązujących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i jej aktualizacji oraz kontynuacji, w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy.

Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy

Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy

Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. 

Ulga e-TOLL w podatku dochodowym

Ulga e-TOLL w podatku dochodowym

Od dnia 29 czerwca 2021r., w polskim systemie prawnym, obowiązuje ulga podatkowa e-TOLL. Funkcjonuje ona w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Powyższa ulga jest związana z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL

Estoński CIT 2.0 może być opłacalny dla spółek i ich właścicieli

Estoński CIT 2.0 może być opłacalny dla spółek i ich właścicieli

Estoński CIT to nowoczesna i atrakcyjna forma opodatkowania dochodów spółek i wspólników, która pozwala poprawić płynność finansową firmy i zwiększyć dochody jej właścicieli.

W jakim kierunku zmierzają systemy z których korzystają działy HR?

W jakim kierunku zmierzają systemy z których korzystają działy HR?

Jeszcze przez wejściem w życie w ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. O zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, wiele podmiotów doceniło korzyści płynące z pracy z zasobem dokumentów kadrowych w wersji elektronicznej (choć w przypadku akt osobowych należało to robić w owym czasie równolegle do wersji „papierowej”). Sama możliwość pracy z dokumentami elektronicznymi była i co warto podkreślić nadal jest, wystraczającą przesłanką do digitalizacji dotychczasowego zbioru dokumentów personalnych. Daje ona takie korzyści jak: łatwość i szybkość dostępu w każdym czasie i z każdego miejsca, wygodne wyszukiwanie, elektroniczna dystrybucja, możliwość nadawania dostępu do wybranych jej części, a nie całości.

Komponenty podatkowe w „tarczy antyputinowskiej”

Komponenty podatkowe w „tarczy antyputinowskiej”

Hasło „tarczy antyputinowskiej” od jakiegoś czasu na stałe zagościło w medialnych doniesieniach jako remedium na skutki skomplikowanej sytuacji międzynarodowej i gospodarczej. Szeroko komentuje się między innymi pakiet proponowanych w ramach „tarczy” zmian podatkowych. Czym tak naprawdę są te rozwiązania i jakie proponują modyfikacje w przepisach?

Leasing operacyjny i finansowy: ujęcie bilansowe i podatkowe

Leasing operacyjny i finansowy: ujęcie bilansowe i podatkowe

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zawarcie umowy leasingu. Każda jednostka sama decyduje o wyborze poszczególnych form leasingu, w zależności od potrzeb. W leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest opłata wstępna oraz wszystkie raty leasingowe, natomiast w leasingu finansowym jest ona podzielona na część kapitałową oraz odsetkową i tylko część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodów.

Warunki zatrudnienia Uchodźców z Ukrainy

Warunki zatrudnienia Uchodźców z Ukrainy

W związku z wojną – wywołaną przez Rosję w dniu 24.02.2022 roku do naszego kraju przybyło wielu obywateli Ukrainy. W obecnej sytuacji cudzoziemcy potrzebują pomocy humanitarnej, ale w niedługim czasie będą potrzebowali pracy.