fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Umowa barterowa: czym jest i jak ją rozliczać?

Umowa barterowa: czym jest i jak ją rozliczać?

W obrocie gospodarczym firmy mogą rozliczać się nie tylko w formie pieniężnej, ale także poprzez przekazanie innego towaru lub świadczenie usługi. Umowy takie nazywane są umowami barterowymi i zakładają one bezpośrednią wymianę towarów i usług. Barter to zatem nic innego, jak wymiana towarów lub usług między dwoma podmiotami bez użycia gotówki. 

Rząd znów zamiesza w podatkach. PiS planuje obniżkę PIT z 17 do 12 proc.

Rząd znów zamiesza w podatkach. PiS planuje obniżkę PIT z 17 do 12 proc.

Wojna w Ukrainie, wysoka inflacja i chaos, jaki przyniósł Polski Ład, skłoniły rząd do kolejnych zmian w systemie podatkowym. Źródła rządowe Business Insider Polska wskazują, że pomysły, które są na stole, zakładają likwidację ulgi dla klasy średniej, obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz zmiany w składce zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Rekompensaty dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodów – interpretacja

Rekompensaty dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodów – interpretacja

Rekompensaty przyznane kontrahentom, służące pokryciu strat ekonomicznych poniesionych przez nich w następstwie ograniczenia produkcji w związku z epidemią koronawirusa, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Pełna księgowość: czym jest?

Pełna księgowość: czym jest?

Prowadzenie księgowości w firmie polega na prawidłowym ewidencjonowaniu operacji gospodarczych. To w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz wysokości obrotów w organizacji. 

Wyższe grzywny za uchybienia skarbowe w 2022 roku

Wyższe grzywny za uchybienia skarbowe w 2022 roku

Maksymalna wysokość grzywny za uchybienia skarbowe w 2022 roku wynosi 28 895 040 zł, to dokładnie 2 016 000 zł więcej niż w 2021 roku. Wpływ na wzrost wysokości kar ma podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku o 7,5 punktu procentowego – czyli do kwoty 3 010 zł.

Zasada istotności w księgach rachunkowych

Zasada istotności w księgach rachunkowych

Zasada istotności wyznacza zdarzenia występujące w przedsiębiorstwie, które znacząco wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki i powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Określa to art. 8. Ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. 

Minimalny podatek dochodowy

Minimalny podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2022 roku, podatników podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązuje nowa danina – podatek minimalny.

Jak przygotować firmę na kontrolę skarbową?

Jak przygotować firmę na kontrolę skarbową?

Kontrola skarbowa wywołuje zdecydowanie negatywne skojarzenia i niechęć ze strony przedsiębiorców, którzy obawiają się zakłócenia codziennej pracy firmy, a także konieczności składania różnego typu wyjaśnień i okazywania dokumentacji. To prawda – cały proces kontroli bywa absorbujący i wymaga udostępnienia organom kontrolującym przestrzeni biura i dokumentów.