fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Stawka VAT w Polsce, czy 2022 rok przyniesie nam niższe stawki VAT?

Stawka VAT w Polsce, czy 2022 rok przyniesie nam niższe stawki VAT?

VAT (ang. value added tax) czyli podatek od towarów i usług, należy do grupy podatków pośrednich takich jak akcyza czy podatek od gier. Konsument nie płaci go bezpośrednio do urzędu skarbowego jak podatek dochodowy, a jest on płacony przy nabywaniu dobra poprzez powiększenie jego ceny.

Rząd ukrył w Polskim Ładzie pułapkę. Składka zdrowotna od przychodu, a nawet straty

Rząd ukrył w Polskim Ładzie pułapkę. Składka zdrowotna od przychodu, a nawet straty

Kosztu towaru zakupionego w 2021 roku nie będzie można uwzględnić przy obliczaniu należnej składki zdrowotnej w 2022. W rezultacie przedsiębiorcy zapłacą ją w niektórych przypadkach nie od dochodu, lecz od całkowitego przychodu ze sprzedaży, a więc wartości zbytych produktów.

Jak odliczać stratę w podatkach od osób fizycznych

Jak odliczać stratę w podatkach od osób fizycznych

Zdarzają się sytuacje, kiedy uzyskane w firmie przychody są niższe od kosztów ich uzyskania, czyli firma ponosi stratę. Jeżeli w latach poprzednich przedsiębiorstwo poniosło stratę, ma prawo odliczyć ją od dochodu uzyskanego w przyszłości.

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2022 r.

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2022 r.

W pierwszej kolejności zmianie ulegnie wysokość składki. Dotychczas niezależnie od dochodu, czy też formy opodatkowania każdy przedsiębiorca opłacał składkę zdrowotną w stałej, niezmiennej przez cały rok kalendarzowy wysokości. Zmiana dotyczy jednakże nie tylko nie tylko wysokości, ale i terminu płatności jak i procedury zwrotu. Szczegóły w poniższym artykule.

Polski Ład- czy składając korektę unikniesz kary?

Polski Ład- czy składając korektę unikniesz kary?

Od nowego roku, w ramach projektu Polski Ład, planowane są zmiany w kodeksie karnym skarbowym w zakresie art. 16a. Ustawa wprowadza dwie zasadnicze zmiany, które znacząco zmodyfikują obowiązującą do tej pory praktykę w rozliczeniach podatku od towarów i usług.

Mały podatnik VAT - limity na 2022 rok

Mały podatnik VAT - limity na 2022 rok

Małym podatnikiem VAT, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro lub 45 000 euro (dla przedsiębiorstw maklerskich, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów).

Polski Ład- Podatek minimalny

Polski Ład- Podatek minimalny

Od 1 stycznia 2022 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych będzie obowiązywał dodany art. 24ca, który wprowadza nowy rodzaj podatku CIT– tzw. podatek minimalny. ​​​​​​​

Jak przygotować się do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.?

Jak przygotować się do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.?

Koniec roku za pasem, a co za tym idzie dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Dla większości jednostek, które podlegają temu obowiązkowi, jest to ostatni dzień roku obrotowego. Oczywiście, samo sprawozdanie finansowe można złożyć do końca marca 2022 roku, jednak proces przygotowania się warto rozpocząć odpowiednio wcześniej – najlepiej jeszcze przed końcem 2021 roku.