fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe jest to uporządkowane podsumowanie sytuacji finansowej i wyników działalności przedsiębiorstwa lub innego podmiotu gospodarczego. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień, który określa się jako dzień bilansowy.

Rozliczenia międzyokresowe w przedsiębiorstwie – czym są i jak się je prezentuje

Rozliczenia międzyokresowe w przedsiębiorstwie – czym są i jak się je prezentuje

Firmy prowadzące swoja księgowość w oparciu o pełne księgi rachunkowe zobligowane są do zachowania zasady współmierności kosztów i przychodów, co oznacza że należy ujmować koszty i przychody w okresach których faktycznie dotyczą. Aby w pełni wdrożyć powyższą zasadę stosuje się rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów. Ewidencja i ich prezentacja zależą od prawdopodobieństwa wystąpienia oraz rodzaju działalności której dotyczą.

Jak zbudować lepszą przyszłość dla swojej firmy?

Jak zbudować lepszą przyszłość dla swojej firmy?

Warto zadać sobie także pytanie: czy Twoje jutro będzie lepsze? Może tak być, jeśli podejmiesz wysiłek, aby zbudować lepszą przyszłość dla swojej firmy. Oto kilka sposobów, jak możesz to zrobić.

Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?

Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?

Faktura jest to najpowszechniejsza forma udokumentowania transakcji pośredniczących ze sobą stron. W obrocie gospodarczym wyróżniamy kilka typów faktur, natomiast najczęściej możemy spotkać się z fakturą VAT. Jest to dokument wystawiany przez podatników VAT o ściśle określonych w ustawie o VAT (art. 106e ust. 1) elementach składowych. Faktura VAT powinna zawierać informację m.in. o stronach uczestniczących w transakcji, jej przedmiocie, wartości podatku VAT naliczonego oraz terminie rozliczeń.

Minimalne stawki w umowach zlecenia

Minimalne stawki w umowach zlecenia

Nawiązując współpracę ze zleceniobiorcą (czyli osobą, z którą podpisujemy umowę zlecenia, nie umowę o pracę!) warto przeanalizować wszystkie niezbędne koszty, z jakimi taka współpraca się wiąże. Umowy zlecenia dawno przestały być „alternatywą dla umowy o pracę” czy wątpliwym prawnie „unikiem” podpisywania umów o pracę. Wiąże się z określonymi obowiązkami oraz opłatami.

Urlopy i wyjazdy służbowe okiem firmy

Urlopy i wyjazdy służbowe okiem firmy

Sezon urlopowy w pełni! Wielu pracowników już odpoczywa, planuje wyjazdy lub właśnie wróciło z wakacyjnych wojaży. Poniżej zebraliśmy krótkie przypomnienie tematów ważnych z perspektywy kadrowej, choć mniej oczywistych i rzadziej analizowanych. Co o urlopach, wyjazdach (nie tylko wypoczynkowych) kadrowiec wiedzieć powinien? Informacje te znajdą Państwo w naszym artykule.

Optymalizacje procesów księgowych

Optymalizacje procesów księgowych

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak niektóre firmy są w stanie wyprzedzić konkurencję podejmując szybkie decyzje biznesowe w oparciu o wewnętrzne dane? To dzięki bieżącemu dostępowi do aktualnych, wysokiej jakości danych finansowych. Z kolei pozyskanie ich jest możliwe tylko dzięki efektywnie działającym działom finansowym w firmie.

Oprogramowanie ERP w subskrypcji – czy jest się czego bać?

Oprogramowanie ERP w subskrypcji – czy jest się czego bać?

Nie od dziś wiadomo, że świat zmierza w kierunku wynajmu usług i dóbr materialnych w wielu dziedzinach naszego życia. Wiadomo także, że są kraje, które wiodą w tej dziedzinie prym, jak Japonia czy Stany Zjednoczone. Można tam zaobserwować mocno rozkwitający trend otaczania się usługami abonamentowymi do tego stopnia, że zaczęto nawet oferować, z ogromnym powodzeniem nawet abonamenty na odzież. Mechanizm opiera się na dostarczaniu abonentom objętej wykupionym pakietem odpowiedniej ilości i rodzaju odzieży w określonym czasie.