fbpx
Symfonia Obieg Dokumentów
Symfonia Obieg Dokumentów

Symfonia
Obieg Dokumentów

Symfonia Obieg Dokumentów jest platformą chmurową, będącą hybrydą rozwiązań Enterprise Resource Planning (ERP) i Enterprise Content Management (ECM), wzbogaconą o zaawansowane funkcje pracy zespołowej. Obecnie dzięki SOD każda firma, niezależnie od wielkości, może korzystać z kompleksowej obsługi procesów w formie zapisu cyfrowego, co dotąd było przywilejem dużych korporacji.

Symfonia Obieg Dokumentów to jedna platforma w miejsce różnych, rozproszonych narzędzi – całkowita zmiana jakości pracy poprzez efektywność i intuicyjność narzędzia.

Aplikacja powstała przy współpracy dwóch polskich firm: Symfonia oraz eDokumenty. Obie organizacje wykorzystały wiedzę i doświadczenie w tworzeniu oprogramowania kierowanego dla MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym z zakresu finansów i księgowości.

left.png
obieg-dokumnetow-2.png
right.png

Co oferuje Symfonia Obieg Dokumentów?

W aplikacji znajduje się szereg funkcjonalności wspomagających
działalność firm, między innymi:

 • obieg faktur zakupowych z wbudowanym OCR
 • tworzenie, edycja, obieg i archiwizacja umów z kontrahentami
 • obsługa procesu składania, akceptacji i rozliczania delegacji krajowych oraz zagranicznych, wniosków zakupowych i zamówień wraz z budżetami
 • moduł płatności do obsługi przelewów bankowych
 • moduł projektów z harmonogramem zadań, dokumentacją projektu i budżetem
 • obsługa i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • moduł budżety, umożliwiający planowanie wydatków oraz ewidencjonowanie ich wykorzystania.
obieg-dokumnetow-3.png
right-dot.png

Digital workplace z Symfonią Obieg Dokumentów

Platforma została wyposażona w aplikację do składania i realizacji zamówień wewnętrznych na produkty i usługi potrzebne do wykonywania podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie oferuje narzędzia rozliczania czasu pracy pracowników. Ma także wbudowany wewnętrzny komunikator, który w połączeniu z pozostałymi aplikacjami, doskonale wspiera procesy cyfrowego miejsca pracy w organizacji.

left.png

Wygoda użytkowania

Zaletą rozwiązania jest jego szybkie i łatwe wdrożenie oraz przyjazny i intuicyjny interfejs dostępny w przeglądarce. Platforma ma opracowane aż 6 scenariuszy obiegu dokumentów w organizacji, które są konfigurowalne według istniejących procedur i zasad przedsiębiorstwa. Efektem jest skrócenie czasu wdrożenia platformy w firmie oraz możliwość jej modyfikacji, jeżeli w trakcie pracy na produkcie zmienią się potrzeby, bez ponoszenia wysokich opłat za przeprowadzenie dodatkowych prac programistycznych.

right.png

Co wyróżnia Symfonię Obieg Dokumentów?

Elastyczność

 • System okienek – prosta i intuicyjna nawigacja oraz możliwość pracy na wielu otwartych oknach jednocześnie pozwalają na łatwe sprawdzenie każdego aspektu sprawy
 • Architektura systemu wspierana przez uporządkowanie kolorystyczne – każdy segment (klient, zdarzenie, kontakty, sprawy) ma zdefiniowany kolor
 • Użytkownik decyduje, w jaki sposób prowadzi sprawy i jak ustawia priorytety – SOD daje mu pełną elastyczność

Procesowość

 • Sprawne wyszukiwanie informacji przez kontekst – np. kontekst klient, kontekst sprawa, dokument itd.
 • Doskonałe uporządkowanie wielowątkowych tematów
 • Każdy, bez angażowania dodatkowych osób, może szybko zorientować się jaki jest stan prowadzonych spraw

Integracja

 • Każda informacja i dokument dostępne od razu, bez szukania – system linkowania do wszystkich dokumentów i wiadomości w obrębie tematu
 • SOD zintegrowany z Symfonią Finanse i Księgowość - mechanizmy integracyjne pozwalają między innymi przenosić wszystkie ważne dane, z platformy do systemu finansowo-księgowego
obieg-dokumnetow-4.png
right.png
Symfonia Obieg Dokumentów

Oprogramowanie ma wbudowane funkcje integracji z zewnętrznymi skrzynkami email. Zapewnia dostęp do kalendarza pracowników oraz pozwala na tworzenie, przydzielanie i rozliczanie zadań według metody Kanban.

System posiada także aplikację Sprawy, która jest elektronicznym segregatorem dla grupy dokumentów, zadań i korespondencji z klientem. Sprawy mogą dotyczyć takich zagadnień jak np. reklamacje, zarządzanie kontraktem, tworzenie oferty przetargowej lub prowadzenie projektu marketingowego. Są doskonałym hubem łączącym wszystkie wątki komunikacji.

Skontaktuj się z nami i zacznij korzystać
z Symfonii Obieg Dokumentów

Proszę wybrać lub wpisać wartość