fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

JPK_V7 to w rzeczywistości
 nowa deklaracja podatkowa

JPK_V7 to w rzeczywistości
 nowa deklaracja podatkowa

Nowa deklaracja JPK_V7 będzie stosowana przez podatników VAT w dużych firmach w odniesieniu do transakcji realizowanych od 1 kwietnia 2020 roku.

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 1520) wprowadzono obowiązek składania deklaracji VAT7 w nowej formie pliku JPK_V7, najpierw przed duże podmioty – od 1 kwietnia, a następnie przez pozostałych podatników od 1 lipca.

Konkurencyjność bazuje na ekologii

Konkurencyjność bazuje na ekologii

Proekologiczna postawa w biznesie przestała już być kwestią mody. W świetle tegorocznego raportu ONZ o zagrożeniach ekologicznych oraz wobec zmieniających się trendów konsumenckich wpisanie ochrony środowiska do strategii firmy staje się właściwie koniecznością.

Jak przygotować małą i średnią firmę do PPK?

Jak przygotować małą i średnią firmę do PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to obecnie niezwykle ważna kwestia dla małych i średnich firm. Firmy średnie mają obowiązek wdrożenia PPK od 1 stycznia 2020, a małe firmy od 1 lipca 2020 r. Czasu jest więc coraz mniej.

Moduł cookies