fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki

Kryzys gospodarczy czy błędna polityka zarządu przedsiębiorstwa mogą skutkować zbiorowymi zwolnieniami bądź zmianami warunków pracy na mniej korzystne z punktu widzenia pracownika. W tym drugim przypadku pracodawcy stawiają zazwyczaj na próby zawarcia porozumienia, co cały proces w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia. Jeżeli jednak nie ma możliwości dojścia do kompromisu, pracodawcy pozostaje wypowiedzenie zmieniające.

Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje

Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje

Zmniejszenie wymiaru etatu najczęściej pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia pracownika na niższe. Obniżenie etatu ma również wpływ na czas pracy oraz urlop wypoczynkowy zatrudnionego. Konieczne jest również zaktualizowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia. Jakie są konsekwencje zmniejszenia wymiaru etatu? Dowiesz się, czytając artykuł!

 

L4 w formie elektronicznej - warto wiedzieć

Od 1 grudnia 2018 roku nie ma konieczności, by chory pracownik musiał dostarczyć do zakładu pracy zwolnienie lekarskie. Lekarze wystawiają bowiem elektroniczne zwolnienia lekarskie (L4) zwane e-ZLA. Wprowadzenie zwolnień on-line to znaczące ułatwienie dla osób chorych, którzy musieli taki dokument przekazać pracodawcy w ciągu 7 dni od wystawienia, a stan zdrowia na to nie pozwalał. W takim wypadku często pracownicy prosili o pomoc osobę bliską lub członków swojej rodziny.

Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy

Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Celem jej prowadzenia jest prawidłowe ustalenie wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Jak wygląda prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy?

Webinarium: Jak przyspieszyć pracę księgowej z dokumentami klienta?

Webinarium: Jak przyspieszyć pracę księgowej z dokumentami klienta?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Jak przyspieszyć pracę księgowej z dokumentami klienta? Za pomocą nowej wersji Symfonia Biuro Rachunkowe Online” poświęconym automatyzacji procesów księgowych.

Wczasy pod gruszą – dla kogo i na jakich zasadach?

Wczasy pod gruszą – dla kogo i na jakich zasadach?

Wczasy pod gruszą jest to świadczenie wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ZFŚS jest tworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Nie każdy pracodawca musi więc wypłacać wczasy pod gruszą.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło - różnice

Umowa zlecenie a umowa o dzieło - różnice

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki.

Jak wypełnić nowy formularz ZUS RCA

Jak wypełnić nowy formularz ZUS RCA

Każdy pracodawca ma obowiązek zgłosić pracowników do ubezpieczeń i naliczać za nich składki ZUS. Odpowiednim dokumentem do naliczenia składek ubezpieczeniowych jest formularz ZUS DRA, w którym wykazuje się łączną kwotę składek za ubezpieczonych. Gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, wówczas składki ubezpieczeniowe za każdą osobę trzeba wykazać na odrębnym raporcie imiennym – ZUS RCA lub RZA.