fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Zatrudnianie cudzoziemców – prawo, podatki, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców – prawo, podatki, ubezpieczenia

Zatrudnienie cudzoziemców staje się w Polsce zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Jak wskazują dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w drugiej połowie 2020 roku ponownie wzrosła liczba ubezpieczonych obcokrajowców – do najwyższego poziomu w historii. W grudniu 2020 roku w ZUS-ie było zarejestrowanych 725 173 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 11,3% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 59,4% osób było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a 3% prowadziło działalność gospodarczą.

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

Często przedsiębiorcy, którzy ulegną wypadkowi przy pracy nie zdają sobie sprawy, że mogą otrzymać takie same świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jak pracownicy. Opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe umożliwia ubieganie się o różne świadczenia w sytuacji, w której przedsiębiorca nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy na skutek wypadku w trakcie wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem firmy.

Nieopłacenie składek ZUS w terminie - konsekwencje

Nieopłacenie składek ZUS w terminie - konsekwencje

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek opłacania składek ZUS. Choć stawki składek mogą się różnić, nie ma sposobu na ich ominięcie.  Z czym należy liczyć się za nieopłacenie składek ZUS? Czy konsekwencje rzeczywiście są poważne? A może kary da się jakoś uniknąć?

Karty przedpłacone na posiłki i napoje – czy stanowią przychód pracownika?

Karty przedpłacone na posiłki i napoje – czy stanowią przychód pracownika?

Pewne grupy pracownicze wymagają od pracodawcy poniesienia kosztów związanych z zapewnieniem napojów i posiłków profilaktycznych. Oferowanie posiłków i posiłków może przybrać formę serwowania ich w stołówce pracowniczej, zapewnienia cateringu lub też oferowania pracownikom bonów żywieniowych lub kart przedpłaconych. Czy karty przedpłacone na posiłki i napoje stanowią przychód pracownika? Wyjaśniamy w tym artykule! 

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników

 Przygotowując się do zatrudnienia parownika należy poznać obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników. Przeczytaj artykuł i dowiedz się o czym należy pamiętać.

Komisja socjalna - czym jest i jakie ma uprawnienia w zakładzie pracy?

Komisja socjalna - czym jest i jakie ma uprawnienia w zakładzie pracy?

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz zakłady budżetowe bez względu na liczbę pracowników obowiązkowo tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego środków wypłacane są świadczenia socjalne. Choć nie wynika to wprost z przepisów, w praktyce najczęściej powoływana jest komisja socjalna, która ma wpływ na to, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenia, takie jak np. zapomogi, dofinansowania do wypoczynku czy świadczenia z okazji świąt. Jakie są zasady powoływania komisji i co należy do jej kompetencji? Dowiesz się z naszego artykułu.

Ekwiwalent za urlop a koszty uzyskania przychodu

Ekwiwalent za urlop a koszty uzyskania przychodu

Okres, w którym pracownik przechodzi na urlop macierzyński, jest czasem specyficznym pod kątem rozliczeń. Mnogość zagadnień merytorycznych może zaskoczyć niejednego specjalistę, dlatego warto wspomagać się gotowymi opracowaniami tematu. W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób dokonuje się rozliczenia pracownika, który przez cały miesiąc pobierał zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS i jednocześnie od pracodawcy otrzymał ekwiwalent za urlop. Czy wypłacając ekwiwalent za urlop pracownikowi pozostającemu w takich okolicznościach, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu? Sprawdź!

Roszczenia pracodawcy w razie wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

Roszczenia pracodawcy w razie wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

W przypadku, gdy umowa o pracę ulega rozwiązaniu przez jedną z jej stron, druga strona może to postrzegać jako zdarzenie dla niej niekorzystne, szczególnie wtedy, gdy – jej zadaniem – do ustania stosunku pracy dochodzi z naruszeniem przepisów prawa. W takich sytuacjach strony umowy o pracę, w celu ochrony swoich interesów, mogą występować wobec siebie z roszczeniami określonymi w Kodeksie pracy. Poznaj zakres roszczenia pracodawcy w razie wadliwego rozwiązania umowy przez pracownika.