fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Nieodpłatna umowa zlecenia - czy podlega oskładkowaniu w ZUS?

Nieodpłatna umowa zlecenia - czy podlega oskładkowaniu w ZUS?

Umowa zlecenia jest umową, której zasady reguluje nie Kodeks pracy, lecz Kodeks cywilny. Jest określana umową starannego działania, która charakteryzuje się brakiem stosunku podporządkowania się. Osoba wykonująca zlecenie, zobowiązuje się do wykonania różnych czynności i odpowiada jedynie za brak należytej staranności, a nie za wynik tych starań. Wszelkie kwestie sporne między stronami umowy rozstrzyga, w przypadku umowy zlecenia, Sąd Cywilny, a nie Sąd Pracy, jak to ma miejsce w przypadku umów o pracę. Co jednak w sytuacji, kiedy zawarta zostanie nieodpłatna umowa zlecenia? 

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Podlega ono ochronie i w związku z tym możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona. Poza potrąceniami ustawowymi kodeks pracy przewiduje dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Jednak należy mieć na uwadze, że  w przypadku zbiegu prawa do potrąceń dobrowolnych z potrąceniami ustawowymi pierwszeństwo przysługuje potrąceniom ustawowym.

Świadectwo pracy – informacja o urlopie rodzicielskim połączonym z pracą

Świadectwo pracy – informacja o urlopie rodzicielskim połączonym z pracą

Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem, bowiem stanowi istotne potwierdzenie pracy i jest przydatne w późniejszym dokumentowaniu stażu pracy przy ubieganiu się o rentę lub emeryturę. Wielu pracodawców ma problem z wykazaniem w świadectwie informacji dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. W artykule szczegółowo wyjaśniamy, gdzie powinna być zawarta informacja o urlopie rodzicielskim połączonym z pracą.

Kradzieże pracownicze - co powinien zrobić pracodawca?

Kradzieże pracownicze - co powinien zrobić pracodawca?

Zgodnie z danymi statystycznymi blisko 80% przedsiębiorstw jest dotkniętych problemem przestępstw dokonanych przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, zaliczane są do nich najczęściej kradzieże pracownicze. Kradzieże pracownicze przyjmują różną skalę i formę, jednakże niewątpliwie nawet najdrobniejsza kradzież stanowi wyzwanie dla pracodawcy. 

Czy zmiana harmonogramu czasu pracy jest możliwa?

Czy zmiana harmonogramu czasu pracy jest możliwa?

W firmie pracownicy pracuje w systemie równoważnym. W zakładzie z uwagi na dużą liczbę pracowników często zdarzają się przypadki niezaplanowanych nieobecności, np. z powodu choroby, urlopów na żądanie. W takich sytuacjach następują zmiany w  harmonogramie czasu pracy, nawet z dnia na dzień. Czy nagła zmiana harmonogramu czasu pracy jest dopuszczalna?

Informacje o strategii podatkowej – kto musi je publikować?

Informacje o strategii podatkowej – kto musi je publikować?

Od 1 stycznia 2021 r. na niektóre polskie firmy został nałożony nowy obowiązek sprawozdawczy. Zobowiązanie dotyczy publikacji strategii podatkowej za dany rok fiskalny. Co powinno się znaleźć w dokumencie?

Urlop w czasie pandemii w 2021

Urlop w czasie pandemii w 2021

Co z urlopami wypoczynkowymi w czasie epidemii koronawirusa? Czy pracodawcy mają narzędzia umożliwiające im lepsze zarządzanie urlopami pracowniczymi? Kiedy trzeba wykorzystać urlop zaległy z 2020 roku, skoro nadal mamy w Polsce stan epidemii?

Elastyczny model pracy, czyli w jakim kierunku podążą firmy

Elastyczny model pracy, czyli w jakim kierunku podążą firmy

Dawniej pracowaliśmy w ten sposób tylko od święta, dziś jest to codzienność. Praca zdalna, bo o niej mowa, sprawdziła się w okresie pandemii, jednak to dopiero początek zmian. Obecnie przedsiębiorstwa – pamiętając i wciąż kierując się doświadczeniami minionego roku – szukają sposobów na możliwie elastyczny i efektywny model działania, który pozostanie z nami na dłużej. Jakie zasady warto zastosować w firmie?