fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

System ERP w czasie pandemii i po niej

System ERP w czasie pandemii i po niej

COVID zmienił świat. Niepewność wciąż się utrzymuje, a wiele gospodarek lub poszczególnych branż cierpi z powodu powtarzających się lockdownów. Już wiemy, że nasze życie będzie wyglądać inaczej, nawet gdy świat w końcu ponownie się otworzy. Inaczej będziemy pracować, inaczej będą wyglądać podstawowe procesy biznesowe.

 Od kilkudziesięciu lat firmy korzystały z systemów do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w celu usprawnienia swoich pierwszo i drugoplanowych procesów biznesowych – od prowadzenia księgowości i rozliczania podatków, przez zaopatrzenie, sprzedaż, prowadzenie magazynów, obsługę zasobów ludzkich, aż po produkcję.

System ERP to również sposób na wykorzystanie informacji, danych – zwiększenie wydajności, usprawnienie współpracy zespołowej i uzyskanie wyższych zysków.

Co pandemia oznacza dla pracy systemów ERP i czy system ERP może być motorem napędowym sprawnego działania dla producentów po jej zakończeniu?

Oto sześć obszarów, w których system ERP może pomóc w procesach produkcyjnych

1. ERP pomaga tworzyć elastyczne łańcuchy dostaw.

Elastyczne łańcuchy dostaw pomagają radzić sobie z wyzwaniami, dzięki wykorzystaniu danych zewnętrznych w celu poprawy prognozowania popytu i podaży. Dzięki stosowaniu ERP firmy mogą rozszerzać ekosystem dostawców.

Dla wielu firm nadszedł czas, aby zbudować cyfrowy łańcuch dostaw i stać się prawdziwie inteligentną firmą produkcyjną. Dzięki temu możesz korzystać z dostępnych danych w czasie rzeczywistym, co jest prawdziwym atutem, jeśli chodzi o logistykę dostaw.

2. ERP wspiera identyfikowalność w łańcuchu dostaw.

Jeśli sieci dostaw stanowią połowę odporności łańcucha dostaw, drugą jest identyfikowalność. W wielu branżach COVID wymusił na producentach rozwój systemu ERP, tak by dzięki identyfikacji dowodził, że nie tylko ich produkty, ale i proces produkcyjny i logistyczny są bezpieczne.

Jeszcze przed pandemią amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dała jasno do zrozumienia, że ​​w ustawie o modernizacji bezpieczeństwa żywności położono nacisk na identyfikowalność. Ustawa ta nakłada na producentów żywności i napojów obowiązek stosowania nowych technologii do cyfrowego śledzenia produktów i dostawców, zamiast polegania na papierowej dokumentacji.

Pandemia zwiększa zainteresowanie i przyśpiesza wdrażanie technologii cyfrowych, ponieważ wykonywanie tradycyjnych audytów i weryfikacji zgodności przez osoby trzecie w trybie offline staje się trudniejsze.

3. ERP i dystans społeczny w pracy.

COVID sprawił, że praca zdalna stała się koniecznością i nawet firmy, które nie są tradycyjnie z nią kojarzone, takie jak firmy produkcyjne, zostały zmuszone do wprowadzenia pracy zdalnej w niektórych obszarach i zastosowania odpowiedniej technologii współpracy.

Nowoczesne systemy ERP mogą stanowić centrum tej rewolucji w miejscu pracy – dzięki nim większość procesów i czynności, które wcześniej musiały być wykonywane na miejscu, osobiście, teraz może być wykonywana zdalnie.

System ERP zapewnia pracownikom zdalny dostęp do potrzebnych im informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, w czasie rzeczywistym, bez względu na to, gdzie się znajdują. ERP umożliwia różnym działom produkcyjnym komunikację dzięki używaniu jednej wersji informacji, co zwiększa produktywność i współpracę

4. ERP wspiera Lean Manufacturing i prowadzi do efektywności operacyjnej.

Producenci muszą funkcjonować w świecie, który gruntownie się zmienił z powodu koronawirusa. Firmy, które wcześniej były nieefektywne i nieproduktywne z powodu braku nowoczesnej technologii, jeśli przetrwają, po pandemii będą musiały walczyć ze zdwojoną siłą.

Efektywne procesy zmniejszają ilość odpadów i minimalizują koszty całej operacji. Jeśli chcesz zoptymalizować:

  • zasoby magazynowe,
  • koszty transportu i dystrybucji,
  • ceny i zużycie surowców,
  • czas i ruch w procesach produkcyjnych

lub uzyskać dane, które pozwolą obniżyć koszty, punktem wyjścia powinno być wdrożenie systemu ERP.

5. ERP pomaga automatyzować, co przyspiesza dostarczanie towarów konsumentom.

Gdy pojawiają się problemy takie jak pandemia, niezbędne jest spojrzenie z szerszej perspektywy, umożliwiające szybkie i oparte na większej liczbie danych decyzje. Dzięki automatyzacji dostępnej w nowoczesnym systemie ERP możesz korzystać w czasie rzeczywistym z raportów i pulpitów analitycznych do ciągłego przeglądania danych finansowych, bez długiego czasu poświęcanego na audyt i przygotowywanie informacji.

Automatyzacja poprawia wydajność, produktywność, elastyczność i redukuje błędy. I tu znowu – wstępem i podstawą do uruchomienia automatyzacji staje się wdrożenie ERP.

6. Integracja ERP i sfery podatków staje się coraz ważniejsza.

Cyfryzacja systemu podatkowego postępuje niezwykle szybko. Niekiedy przedsiębiorstwa są wręcz zaskakiwane wprowadzanymi zmianami. Coraz więcej informacji podatkowych i finansowych musi być raportowane z poziomu działu księgowego w przedsiębiorstwie w sposób automatyczny. Przykładem może być Jednolity Plik Kontrolny czy elektroniczne sprawozdania finansowe.

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa ma do odegrania rolę, pomagając w dostosowaniu się do tych zmian czy automatyzując wiele procesów. Homogeniczny system ERP jest doskonałym wsparciem dla całej organizacji dzięki scalaniu procesów w ramach jednego środowiska informatycznego. Dzięki temu redukujemy ryzyko pomyłek niemal do zera, co pozwala oszczędzić cenny czas specjalistów, by mogli skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach.

Nadszedł czas, aby wykorzystać możliwości systemu ERP w zakresie zarządzania procesami, aby robić to tak inteligentnie i odważnie, jak to tylko możliwe.

Źródło: blog.symfonia.pl