fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Jak zaplanować przyszłość firmy po pandemii?

Jak zaplanować przyszłość firmy po pandemii?

Budzące się życie gospodarcze po pandemii daje znać, że warto pomyśleć o stworzeniu długoterminowej wizji rozwoju swojej firmy. Warto właśnie teraz strategicznie spojrzeć w przyszłość i postarać się zbudować solidne fundamenty dla swojej działalności na przyszłość.

 

Zmiany w łańcuchach dostaw

Przed pandemią największym źródłem towarów płynących na Zachód była gospodarka chińska. Okazało się, że globalny kryzys mocno zachwiał dostawami z tego kierunku. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców dochodzi do wniosku, że jeden łańcuch dostaw to za mało, by uchronić się przed zakłóceniami. Firmy chętniej korzystają więc nie z pojedynczego źródła dostaw, ale tworzą całe sieci – wielu dostawców to mniejsze ryzyko zakłóceń. Jest to obarczone pewnymi niedogodnościami. Takie rozwiązanie może być nieco kosztowniejsze.

Trudniej też zarządzić taką siecią, nie posiadając odpowiedniego narzędzia informatycznego. Ale jest też dobra wiadomość – posiadając takie narzędzie (najlepiej system ERP), znacznie łatwiej poradzić sobie z zarządzeniem siecią dostawców.

Wzrost wydajności pracy dzięki technologii

Automatyzacja wielu czynności, które tradycyjnie wykonywane były ręcznie oznacza nie tylko niższe koszty. To także większa wygoda i komfort pracy, a przede wszystkim większa wydajność pojedynczych pracowników, całych zespołów i firmy jako całości. Wystarczy uwolnić pracowników od monotonnych czynności administracyjno-biurowych ograniczając obrót papierową dokumentacją czy planowana lub raportowania opartego wyłącznie o arkusze kalkulacyjne by naocznie zaobserwować poprawiającą się wydajność.

Lepsze wykorzystanie danych, to większa elastyczność w biznesie

Zmiany rynkowe zachodzą niewiarygodnie szybko. Szczególnie w niepewnych czasach firmy muszą błyskawicznie potrafić dostosowywać się do zmian. Nic nie daje takiej elastyczności i możliwość wykorzystywania szans biznesowych, jak rzetelne, prawdziwe, szybko i łatwo dostępne dane.

Systemy ERP mogą pozwolić na przekształcenie surowych danych w praktyczną wiedzę o rzeczywistej sytuacji firmy,  aby jak najlepiej wykorzystać szanse rynkowe. Dzisiaj są one dostępne cenowo jak nigdy wcześniej dzięki modelowi subskrypcji.

Redefinicja miejsc pracy

Wydaje się, ze nie ma już powrotu do tradycyjnych miejsc pracy. Przynajmniej częściowo model pracy zdalnej planuje duża część przedsiębiorstw. Nowy model pracy, konieczność zarządzania rozproszonymi zespołami powoduje, że potrzebne będą też nowe narzędzia do zarządzania pracą i pracownikami.

Trudno wyobrazić sobie dzisiejsze miejsca pracy bez możliwości odbywania wideokonferencji. Coraz śmielej firmy wykorzystują narzędzie do cyfrowego zarządzania dokumentacją (zarówno między pracownikami, jak i z klientami czy kontrahentami). Ale firmy szukają już rozwiązań dających więcej możliwości – np. zdalny dostęp do danych kadrowych, finansowych, zdalne pulpity czy możliwość pracy na dokumentach zlokalizowanych w chmurze.

Cyfrowe narzędzia HR

Zmiany w modelach pracy będą mieć wpływ na pracę działów kadrowych i HR. Rozpowszechniona praca zdalna powoduje, że łatwiej będzie korzystać z usług pracowników znajdujących się w innej lokalizacji niż siedziba czy biuro firmy. Będzie to duże usprawnienia nie tylko dla pracowników biurowych. Przykładowo w branży budowlanej dział kadrowy może zarządzać z siedziby firmy sprawami kadrowymi pracowników na placu budowy oddalonym o setki kilometrów. Z kolei ci sami pracownicy mogą zgłaszać wnioski do działu kadrowego czy przeglądać swoje dane bez konieczności fizycznego pojawiania się w biurze.

Okres pandemii miał duży wpływ na przyspieszenie procesów cyfryzacyjnych w wielu obszarach gospodarki. Myśląc o strategii biznesowej na  miesiące czy lata, warto wziąć pod uwagę opisane tendencje, by zapewnić płynne prowadzenie firmy w burzliwych czasach.

Źródło: blog.symfonia.pl