fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Zlecenie, a dzieło. Najpopularniejsze umowy cywilnoprawne w Polsce

Zlecenie, a dzieło. Najpopularniejsze umowy cywilnoprawne w Polsce

Czym różni się umowa o dzieło od umowy-zlecenia? „Nie mam pojęcia. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nie wiem.” – brzmi odpowiedź zapytanej przez nas osoby, która ponad dekadę spędziła na polskim rynku pracy. Osób, które nie widzą różnicy, lub wręcz stosują zamiennie te dwa terminy, jest więcej. W artykule wyjaśniamy pojęcia umowa-zlecenie i umowa o dzieło. Co to jest? Jakie są różnice między umową o dzieło a umową-zlecenie? 

 

mowa o dzieło a umowa-zlecenie. Na co zwrócić uwagę?

Według danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny, po niewielkim spadku zainteresowania zatrudnieniem na umowy-zlecenia i umowy o dzieło w latach ubiegłych, od 2017 roku zaczęły one znów zyskiwać na popularności. Czym się charakteryzują te dwie umowy cywilnoprawne?

Warto zacząć od ich przeznaczenia. Pierwsza z nich, wydaje się, że popularniejsza, czyli umowa-zlecenie opiera się na wykonywaniu określonych czynności względem zleceniodawcy. Stąd jest popularna w firmach ochroniarskich czy przy pracach sezonowych. Często korzystają z nich biura pośrednictwa pracy. Dla zleceniodawcy liczy się to, jak przebiega wykonywana przez zleceniobiorcę praca.

W przypadku umowy o dzieło nie jest ważne, w jaki sposób przedmiot umowy powstał. Najważniejszy jest końcowy rezultat. W tym przypadku wykonawca ponosi za niego pełną odpowiedzialność, biorąc na siebie wszelkie poprawki – w przeciwieństwie do pracownika na umowie-zleceniu, którego głównym zadaniem jest „staranne wykonywanie obowiązków”.

Umowa o dzieło a zlecenie – różnice

Kolejna, nie mniej ważna kwestia, to finanse. Zdarza się, że umowa-zlecenie nie ma wskazanego wynagrodzenia, bo takie nie istnieje. I nie musi – w przeciwieństwie do umowy o dzieło, w przypadku której podana kwota jest jej ważnym elementem. Różnica jest również w sposobie naliczania wynagrodzenia – zlecenie może zostać rozliczone stawką godzinową, zaś umowa o dzieło – kwotą za wykonany przedmiot umowy.

Zlecenie i umowa o dzieło – składki i podatki

Umowa o pracę a umowa-zlecenie to temat, który budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza w kwestiach podatkowych. Podobnie jest w przypadku umów o dzieło i zleceń. Aby obliczyć należne wynagrodzenie, nie wystarczy wziąć pod uwagę sposobu rozliczania. Jak w przypadku umowy-zlecenia i umowy o dzieło wyglądają podatki i składki? Pierwsze są uwzględnione w przypadku obu umów, jednak składki ZUS dotyczą tylko umowy-zlecenia.

Umowy cywilnoprawne – okres zatrudnienia

Jak długo trwa umowa-zlecenia i umowa o dzieło?

  • Umowa-zlecenie – w zależności od tego, co zostanie zawarte w umowie-zleceniu, może to być czas określony lub nieokreślony.
  • Umowa o dzieło – w  tym przypadku  niezwykle ważny jest termin odbioru dzieła, którego niedotrzymanie może doprowadzić do odstąpienia od umowy zamawiającego, a nawet żądania od niego odszkodowania.

Przed podpisaniem umowy cywilnoprawnej należy dokładnie sprawdzić wszystkie zapisy – również te dotyczące czasu trwania. W ten sposób łatwiej uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

źródło: top-staff.com.pl