fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Outsourcing usług księgowych szansą na oszczędności w firmie

Outsourcing usług księgowych szansą na oszczędności w firmie

Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Zatem outsourcing polega na zlecaniu poszczególnych procesów biznesowych podmiotom zewnętrznym.Choć głównymi obszarami, wokół których skupia się outsourcing, są informatyka, funkcje kadrowe, szkolenia, rekrutacja pracowników, obsługa klienta, operacje pomocnicze i logistyka, w rzeczywistości zakres zlecanych procesów zależy wyłącznie od zapotrzebowania firmy, która by lepiej skupić się na meritum swojej działalności, potrzebuje wsparcia firmy zewnętrznej, Więcej w artykule.

 

OUTSOURCING ŹRÓDŁEM OSZCZĘDNOŚCI

Outsourcing księgowy to dla firmy, przede wszystkim, obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Zlecając szereg usług księgowych zewnętrznemu podmiotowi, przedsiębiorca nie musi inwestować w zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia własnego działu księgowego. Pozbywa się tym samym potrzeby wdawania pieniędzy na sprzęt komputerowy, systemu operacyjnego, programów użytkowych i zabezpieczających oraz specjalistycznego oprogramowania księgowo-kadrowego. Nawiązując współpracę z firmą outsourcingową, nie interesują nas też koszty personalne, związane z pensją księgowego, jego składkami (zdrowotną i ubezpieczeniową), czy szkoleniami. Outsourcing pozwala zniwelować również koszty logistyczne przeznaczane na zakup artykułów biurowych,  utrzymaniem powierzchni służącej do przechowywania dokumentacji księgowej i kadrowo-płacowej (zarówno przestrzeni fizycznej, jak i wirtualnej) i ich obiegu. Decydując się na outsourcing księgowości,  przedsiębiorca ponosi stałe, zryczałtowane, miesięczne opłaty, które może wliczyć w koszty prowadzenia swojej działalności. Korzystanie z usług firm zmniejsza również ryzyko kar finansowych nałożonych na firmę z powodu nieprawidłowości w księgowości przedsiębiorstwa. Choć pomyłki w wykonaniu firmy outsourcingowej wydają się być mało prawdopodobne, to jeśli do nich dojdzie, odpowiedzialność finansowa za nie spada na biuro księgowe, z którego usług korzystamy.

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU

Głównymi korzyściami płynącymi z outsourcingu usług księgowych jest m.in.:

  • umożliwienie koncentracji na podstawowych celach działalności,
  • utrzymanie niższego poziomu zatrudnienia, zapewniając jednocześnie wykwalifikowany personel dla zadań podstawowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług na podstawie doświadczenia oraz specjalizację firm je świadczących,
  • zmniejszenie nakładów inwestycyjne na utrzymywanie bazy technicznej i organizacyjnej powierzonych zadań,

źródło: mddp-outsourcing.pl