fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Mniej barier dla przedsiębiorców - weszła w życie nowa ustawa! Co ma się dzięki niej zmienić?

Mniej barier dla przedsiębiorców - weszła w życie nowa ustawa! Co ma się dzięki niej zmienić?

Od 12 maja 2023 roku obowiązują nowe przepisy, które mają zlikwidować określone bariery administracyjne i prawne stojące przed obywatelami, w tym przedsiębiorcami, oraz zmniejszyć obciążenia podatkowe, umożliwiając w szerszym zakresie podejmowanie najprostszej (nieewidencjonowanej) działalności.

 

Ustawa z 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803), która została podpisana przez Prezydenta 20 kwietnia br., a weszła w życie w miniony piątek, wprowadza zmiany w 16 innych ustawach. Zmian na które warto zwrócić uwagę, to m.in.:

  • ma być nadany walor ostateczności decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, a strona otrzymująca decyzję, zgodną ze swoim żądaniem, nie będzie musiała czekać na upływ terminu do wniesienia odwołania, aby decyzja ta stała się ostateczną, ani składać w tym celu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (zmiana
    w Kodeksie postępowania administracyjnego);
  • opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia nie będzie mogła być wyższa niż 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  • od 1 lipca 2023 roku podniesiona zostanie kwota przychodów, do której możliwe jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej do wysokości 75% (zamiast 50%) minimalnego wynagrodzenia za pracę, co skutkuje tym, że nieprzekroczenie tego progu (przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy) oznacza brak konieczności składania wniosku o wpis do
    Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zmiana w ustawie Prawo przedsiębiorców).

źródło: ksiegowoscjest.blog