Kody GTU w nowym JPK V7 - Pytania i odpowiedzi

Kody GTU w nowym JPK V7 - Pytania i odpowiedzi

Kody GTU, czyli kody grup towarów i usług to szczególne oznaczenia sprzedaży wprowadzone na potrzeby JPK_V7, który obowiązuje od 1 października 2020 r. Co ważne po raz pierwszy nowy plik JPK_V7 będzie generowany przez czynnych podatników VAT dopiero w listopadzie 2020 roku, w rozliczeniu za październik 2020. Wprowadzone zmiany, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, mają służyć uszczelnieniu systemu podatkowego.

 

Kody GTU - czym są, kogo dotyczą i od kiedy obowiązują?
Kody GTU dotyczą grup towarów i usług z branż szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe. Wyróżnić można 13 kodów wchodzących w skład tej klasyfikacji. Obowiązek ich stosowania mają czynni podatnicy VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wymagających oznaczania kodami GTU. Kody te są bowiem wykazywane w pliku JPK_V7, który zastępuje dotychczasową deklaracje VAT-7 oraz plik JPK_VAT. 

Najważniejsze informacje w zakresie kodów GTU:

 • GTU stosowane jest wyłącznie dla sprzedaży;
 • nie wszystkie towary i usługi są ujęte w ramach kodów GTU;
 • obowiązek wykazywania GTU nie dotyczy podatników prowadzących wyłącznie sprzedaż zwolnioną z VAT tzw. nievatowców;
 • obowiązek stosowania GTU występuje od 1 października 2020 roku.

Jakich towarów i usług dotyczą kody GTU?


Lista towarów i usług podlegająca obowiązkowi oznaczania kodami GTU, obejmuje:

 • sprzedaż alkoholu - kod GTU 1
 • handel paliwem - kod GTU 2
 • sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych - kod GTU 3
 • wyroby tytoniowe - kod GTU 4
 • handel odpadami, surowcami wtórnymi itp. - kod GTU 5 
 • urządzenia elektroniczne - kod GTU 6
 • sprzedaż pojazdów i części - kod GTU 7
 • wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie - kod GTU 8
 • handel lekami - kod GTU 9
 • budynki i budowle - kod GTU 10
 • usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - kod GTU 11
 • usługi o charakterze niematerialnym , m.in. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. - kod GTU 12 
 • usługi transportowe i gospodarki magazynowej - kod GTU 13

Faktury wystawione przed 1 października 2020 roku a kody GTU
Przedsiębiorcy mają możliwość wystawienia faktury na 30 dni przed dniem faktycznej dostawy. Oznacza to, że w sytuacji gdy podatnik wystawił fakturę przed 1 października 2020 roku, ale faktyczna sprzedaż miała miejsce po tej dacie, będzie zobowiązany stosować dodatkowe oznaczenia GTU zgodnie z zasadami obowiązującymi w miesiącu powstania obowiązku podatkowego. Co istotne, obowiązek podatkowy VAT powstaje co do zasady w dniu sprzedaży (chyba że wcześniej nastąpiła płatność – wówczas w dacie otrzymania całości lub części zapłaty).

Przykład 1.

Pan Łukasz wystawił 30 września fakturę sprzedaży dla firmy XYZ na dostawę towarów, która będzie realizowana 1 października 2020 roku. Czy pan Łukasz będzie musiał stosować GTU na takiej fakturze?

Jeżeli sprzedawane towary zostały objęte klasyfikacją kodów GTU, wówczas pan Łukasz będzie zobowiązany do zastosowania odpowiedniego oznaczenia GTU w pliku JPK_V7 składanym za październik. Bowiem obowiązek podatkowy VAT powstał w dacie sprzedaży, a więc transakcja powinna zostać ujęta w rejestrze VAT sprzedaży w październiku.

Przykład 2.

Pan Aleksander wystawił 30 września fakturę sprzedaży dla firmy XYZ. W tym samym dniu otrzymał 100% zaliczkę na dostawę, która ma zostać zrealizowana 12 października. Czy pan Aleksander jest zobowiązany do stosowania kodów GTU?

Nie, ponieważ w przypadku 100% przedpłaty obowiązek podatkowy w VAT powstał w dniu otrzymania środków pieniężnych, a więc we wrześniu. W tym miesiącu nie obowiązują zasady wprowadzone wraz z nowym JPK_V7, dlatego transakcja będzie wykazana na dotychczasowych warunkach w ostatnim składanym za wrzesień pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7.

Przykład 3.

Pani Justyna wystawiła fakturę zaliczkową 30 września na usługi marketingowe, bowiem otrzymała w tym dniu 50% zaliczkę. Usługa zostanie wykonana 5 października 2020 roku. Czy pani Justyna ma obowiązek stosowania kodów GTU?

Tak, pani Justyna ma obowiązek zastosowania kodu GTU, jednak wyłącznie w momencie wystawienia faktury końcowej. W przypadku faktury zaliczkowej obowiązek podatkowy VAT powstał we wrześniu, a więc w miesiącu, w którym nie obowiązywały kody GTU. W odniesieniu do pozostałych 50% wartości zamówienia obowiązek podatkowy powstanie w dniu sprzedaży, czyli w październiku.

Faktury korygujące a kody GTU
Podobnie, jak w przypadku zwykłej faktury VAT, konieczność zastosowania kodów GTU jest związana z obowiązkiem podatkowym VAT. W sytuacji gdy podatnik wystawił fakturę korygującą po 1 października do faktury, będzie musiał stosować oznaczenia GTU. Oczywiście tylko w przypadku sprzedaży towarów i usług objętych klasyfikacją kodów GTU.

Przykład 4.

Pani Halina wystawiła fakturę w sierpniu 2020 roku. 10 października nabywca zwrócił towary, na skutek czego pani Halina wystawiła fakturę korygującą. Czy powinna zastosować GTU na fakturze korygującej, jeżeli faktura pierwotna była wystawiona przed wejściem w życie nowych obowiązków?

Jeżeli po 1 października 2020 roku towary znajdujące się na fakturze pierwotnej objęte są GTU, wystawiając fakturę korygującą pani Halina ma obowiązek zastosować odpowiedni kod GTU w JPK_V7 składanym za październik, czyli miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

Przykład 5.

Pani Daria wystawiła fakturę sprzedaży w lipcu 2020 roku, stosując stawkę VAT 8% dla sprzedawanych towarów. W październiku zorientowała się, że zastosowana stawka VAT jest niepoprawna i powinna opodatkować sprzedaż 23% stawką VAT, w związku z czym wystawiła fakturę korygującą. Czy korekta powinna posiadać oznaczenia GTU, jeżeli sprzedawane towary znajdują się w katalogu kodów grup towarów i usług?

W związku z tym, że korekta ma charakter zwiększający, pani Daria powinna ująć ją w okresie faktury pierwotnej, a więc w rejestrze VAT sprzedaży w lipcu. W miesiącu tym pani Daria nie miała obowiązku stosowania GTU. Po zaksięgowaniu faktury korygującej będzie zobowiązana do korekty pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT za lipiec.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl