fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Obniżka składki zdrowotnej w 2025 roku

Obniżka składki zdrowotnej w 2025 roku

Zmiany w zasadach obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców, które wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku, budzą wiele kontrowersji i wątpliwości wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów zaprezentowały plany dotyczące zniesienia obowiązku płacenia składki zdrowotnej od zbywanych środków trwałych oraz równoczesnego zniesienia możliwości odliczania części składek zdrowotnych w PIT.

 Te zapowiadane zmiany mają przynieść równość w opodatkowaniu wszystkich przedsiębiorców, jednak budzą wiele pytań dotyczących wysokości nowej składki zdrowotnej w zależności od wybranej przez siebie formy rozliczeń podatkowych. Na pierwszy rzut oka najbardziej na zmianie zyskają przedsiębiorcy i samozatrudnieni o niskich dochodach. Składka może wynosić nawet 286 zł dla podatników z najniższego progu. Forma opodatkowania działalności oczywiście nie pozostaje bez znaczenia. Wysokość składek różni się w zależności od wyboru sposobu rozliczania działalności gospodarczej.

Zasady ogólne (skala podatkowa):

W roku 2025, dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna będzie miała stałą wysokość. Zgodnie z zapowiedziami, wynosić będzie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego. Jest to istotna zmiana w porównaniu z obecną sytuacją, gdzie składka zdrowotna jest uzależniona od wysokości dochodów przedsiębiorcy.

Wzór: 9% x (75% x minimalna stawka wynagrodzenia) = wysokość składki zdrowotnej

Przykład: Wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce wynosi obecnie 4242 zł. 9% x (75% x 4242 zł) = 286 zł

Widzimy zatem, że wielkość dochodów danego przedsiębiorstwa (przy rozliczeniu na zasadach ogólnych) nie będzie miała znaczenia w kontekście stałej składki zdrowotnej.

Podatek liniowy:

Dla tych, których dochody miesięczne nie przekroczą dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia, składka zdrowotna będzie wynosić 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Wzór: 9% x (75% x minimalna stawka wynagrodzenia) = wysokość składki zdrowotnej

Przykład: Wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce wynosi obecnie 4242 zł. 9% x (75% x 4242 zł) = 286 zł

Dla osób, których dochody przekroczą dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia, składka zdrowotna będzie wynosić 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej tej kwoty + kwotę "podstawową", czyli wspomniane wyżej 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia.

Wzór: 9% x (75% x minimalna stawka wynagrodzenia) + 4,9% x (uzyskane dochody - 2(przeciętne wynagrodzenie))

Przykład: Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi 7824 zł. Przedsiębiorca uzyskał dochód w wysokości 15 000 zł. 286 + (4,9% x (20 000 zł - 2(7824 zł))) = 286 zł + (4,9 % x (20 000 zł - 15 648 zł)) = 286 zł + (4,9 % x 4352 zł) = 286 zł + 213 zł = 499 zł

Przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym będą mieli także możliwość opłacania miesięcznej składki zdrowotnej na podstawie 1/12 ostatniego wykazanego rocznego dochodu, z możliwością korekty w rozliczeniu rocznym.

Opodatkowanie ryczałtem:

Dla ryczałtowców sprawa będzie miała się podobnie. Od 2025 roku składka zdrowotna będzie ustalana na poziomie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego, jeśli ich miesięczny przychód nie przekracza czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia krajowego.

Wzór: 9% x (75% x minimalna stawka wynagrodzenia) = wysokość składki zdrowotnej

Przykłąd: Wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce wynosi obecnie 4242 zł. 9% x (75% x 4242 zł) = 286 zł

Natomiast dla tych przedsiębiorców, których dochody przekroczą czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia krajowego, składka zdrowotna będzie wynosić 3,5% od nadwyżki ponad tę wartość.

Wzór: 9% x (75% x minimalna stawka wynagrodzenia) + 4,9% x (uzyskane dochody -4(przeciętne wynagrodzenie)).

Przykład: Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi 7824 zł. Przedsiębiorca uzyskał dochód w wysokości 40 000 zł. 286 + (3,5% x (40 000 zł - 4(7824 zł))) = 286 zł + (3,5 % x (40 000 zł - 31 296 zł)) = 286 zł + (3,5 % x 8704 zł) = 286 zł + 304 zł = 590 zł.


Opracowane przez ministerstwo zmiany na pewno są korzystne dla mniejszych przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych. Osoby, które nie przekraczają progów zmiany naliczania składki, będą miały jedną niezmienną kwotę określoną stosunkowo prostym wzorem. Sprawa nieco odmienna będzie dla przedsiębiorców o wysokich dochodach. Ci, w porównaniu do dotychczasowego sposobu rozliczania, mogą płacić wyższe składki niż dotychczas. Jak widać, wyżej również sposób rozliczania podatku dochodowego nie będzie bez znaczenia przy ustalaniu należności. Warto zatem przeanalizować wady i zalety danej formy z doradcą podatkowym, szczególnie jeżeli celem naszego biznesu jest osiąganie jak największego dochodu przy możliwie najmniejszych kosztach.

źródło: taxcoach.pl