fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

JPK_V7 to w rzeczywistości
 nowa deklaracja podatkowa

JPK_V7 to w rzeczywistości
 nowa deklaracja podatkowa

Nowa deklaracja JPK_V7 będzie stosowana przez podatników VAT w dużych firmach w odniesieniu do transakcji realizowanych od 1 kwietnia 2020 roku.

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 1520) wprowadzono obowiązek składania deklaracji VAT7 w nowej formie pliku JPK_V7, najpierw przed duże podmioty – od 1 kwietnia, a następnie przez pozostałych podatników od 1 lipca.

Nowa deklaracja JPK_V7 będzie stosowana przez podatników VAT w dużych firmach w odniesieniu do transakcji realizowanych od 1 kwietnia 2020 roku. Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 1520) wprowadzono obowiązek składania deklaracji VAT7 w nowej formie pliku JPK_V7, najpierw przed duże podmioty (firmy zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro) – od 1 kwietnia, a następnie przez pozostałych podatników od 1 lipca.   Czym jest JPK_V7? Nazwa JPK_V7 dla nowej struktury nawiązująca do stosowanego w Polsce od 1 lipca 2016 roku pliku JPK_VAT sugeruje, że będzie to informacja o szczegółach sprzedaży. Jest to jednak mylące, bowiem ta nowa struktura .xml powstanie z połączenia składanych elektronicznie deklaracji podatkowej VAT7 ze strukturą informacyjną JPK. W rzeczywistości będzie to zatem deklaracja podatkowa (na jej podstawie podatnik VAT ustali, a następnie ureguluje zobowiązanie podatkowe). Zatem także terminy i wymagania wobec jakości danych będą takie, jakie w odniesieniu do deklaracji podatkowych przewiduje Ordynacja podatkowa, czyli wyższe niż dla pliku JPK. Nowa struktura JPK_V7 będzie zawierała również elektroniczną postać księgi podatkowej, czyli ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług. Nowa wersja tego artykułu, która będzie obowiązywała od 1 kwietnia, przewiduje znaczne rozszerzenie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji. Ustawa z dnia 4 lipca upoważniła ministra finansów do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w ewidencji podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 1988). Z rozporządzenia wynika jednoznacznie, że zakres informacji oczekiwanych przez KAS zdecydowanie wzrasta. Szczególnie dużo uwagi minister poświęcił dodatkowemu oznaczaniu danych o sprzedaży. Nowa wersja deklaracji JPK_V7 będzie zatem dużo bardziej skomplikowana w sensie technicznym i merytorycznym od prostej struktury deklaracji VAT 7 oraz od dotychczasowej struktury raportowej JPK_VAT. Nowa wersja pod względem wariantowości jej zestawienia będzie bardziej zbliżona do elektronicznych sprawozdań finansowych niż do stosowanych dotychczas „bezobsługowych” JPK_VAT. W związku z tym, że JPK_V7 jest dokumentem elektronicznym wytwarzanym za pomocą komputera i przekazywanym w postaci elektronicznej, podatnik musi dysponować aktualnym – czyli dostosowanym do obsługi JPK_V7 – oprogramowaniem finansowo-księgowym, aby terminowo zrealizować rozliczenia podatkowe. Program musi mieć zdolność zgromadzenia wszystkich potrzebnych informacji i poprawnego zestawienia deklaracji JPK_V7 Transakcje pod szczególnym nadzorem W ramach poszerzenia bazy informacyjnej MF oczekuje, że podatnik wskaże w JPK_V7 realizację sprzedaży określonych towarów lub usług będących pod wnikliwą obserwacją fiskusa. Do takich zalicza się np. napoje alkoholowe: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie lub urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Jest obecnie 13 takich grup towarów wrażliwych, których sprzedaż przez podatnika rodzi określone konsekwencje sprawozdawcze. Nowe przepisy nakładają również obowiązek wskazania w JPK_VAT transakcji, do których podatnik zastosował specjalne procedury podatkowe, realizując sprzedaż, np. transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznaczenie „MPP”) czy świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy  (oznaczenie „MR_T”), albo sprzedaż w warunkach istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (oznaczenie „TP”). Obecnie istnieje 13 takich specjalnych procedur, których użycie przez podatnika rodzi określone konsekwencje sprawozdawcze w pliku JPK_V7. Zaostrzone wymogi Cyfrowe podatki, których elementem są deklaracje elektroniczne i dodatkowe raportowanie szczegółowych danych mają coraz większe znaczenie dla realizowanego w Polsce programu automatyzacji rozliczeń i bieżącej kontroli podatników. Kontrola przekazywanych danych w coraz większym zakresie realizowana jest automatycznie przez rozwijane przez KAS algorytmy komputerowe. Aby to sprawnie działało, niezbędna jest bardzo wysoka jakość danych, z którymi na bieżąco pracuje KAS. Zapewne z tego powodu poza zwiększeniem zakresu informacji nowe przepisy znacznie zaostrzają wymogi odnośnie do jakości danych w przekazywanych plikach. Mówią o tym wyraźnie nowe punkty 3e_3j artykułu 109 ustawy o VAT. Przewidzianą tam nowością jest automatyczne nałożenie kary 500 zł za każdy błąd w danych wskazany przez administrację podatkową po analizie zawartości JPK_V7, który nie zostanie poprawiony w terminie 14 dni w trybie złożenia korekty. Przy procesowym przetwarzaniu danych w cyklu: sprzedaż – ewidencja – deklaracja, oczekiwaną wysoką jakość produktu finalnego jakim jest zawartość pliku JPK_V7 można uzyskać jedynie zapewniając swobodny przepływ poprawnych merytorycznie informacji z miejsca, gdzie powstają (program do obsługi sprzedaży) do miejsca, w którym są przetwarzane i zamieszczane na deklaracji (program finansowo-księgowy). . Podatnik musi więc zadbać o prawidłowe oznaczanie wymaganych informacji nie tylko w rejestrach VAT, ale znacznie wcześniej, u źródła, czyli w programie sprzedażowym. Program księgowy nie wystarczy Do poprawnego przygotowania i terminowego zrealizowania nowych obowiązków prawnych niezbędne będzie dostosowanie używanego przez podatnika oprogramowania, zarówno tego służącego do zestawienia deklaracji JPK_V7 oraz tego do obsługi sprzedaży gromadzącego detaliczne dane o sprzedaży. Niezbędne jest przy tym zadbanie o jakość połączenia między tymi programami. Nie może to być „połączenie ludzkie”, czyli ręczne przepisywanie danych, bo rodzi to dodatkowe ryzyko popełnienia błędów i braku spójności danych. Dopiero sprawne połączenie programu do obsługi sprzedaży z programem prowadzenia rejestrów VAT, jakim jest program finansowo-księgowy, umożliwi przesyłanie wysokiej jakości danych o sprzedaży niezbędnych do zestawienia deklaracji JPK_V7. Podatnik powinien zadbać o przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania w takim czasie, aby móc sprostać ustawowym terminom gromadzenia potrzebnych danych, a następnie zestawienia nowej deklaracji, tj. odpowiednio od 1 kwietnia dla dużych i od 1 lipca dla pozostałych podatników. źródło artykułu:www.sage.com