fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Jak system ERP zmienia reguły gry?

Jak system ERP zmienia reguły gry?

Czy Twój system zarządzania przedsiębiorstwem stał się dla Twojej firmy niewystarczający? Czy czas już przejść na nowocześniejszy system ERP?

 

Rozwój polskiego sektora produkcyjnego spowodował pojawienie się bogatej oferty rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami produkcyjnymi dla firm produkcyjnych. W miarę jak rozwiązania stają się coraz solidniejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, coraz trudniej jest zweryfikować , które funkcje oprogramowania  wpływają na wzrost biznesu.

Aby w pełni wykorzystać każde rozwiązanie, należy zrozumieć, czym charakteryzują się i różnią dostępne systemy.

Czym jest system MRP?

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning, MRP), jakie znamy dzisiaj pochodzi od systemu informatycznego stworzonego w latach 70 w korporacji Toyota. Mechanizm pozwalający firmom produkcyjnym precyzyjnie obliczać rodzaj, termin użycia i ilość potrzebnych w procesie wytwórczym materiałów po raz pierwszy został wdrożony i uruchomiony w 1964 r. w korporacji Black & Decker (nota bene producenta bardzo dobrych elektronarzędzi do majsterkowiczów i profesjonalistów).

Ów pierwszy system MRP ewoluował później w projektowo-procesowe planowanie i wspomaganie procesów produkcyjnych, znane jako MRP II, ponieważ producenci potrzebowali systemu, który mógłby wspierać też inne obszary biznesu, takie jak planowanie i zarządzanie sprzedażą, dystrybucja. Systemy MRP są często autonomicznymi aplikacjami, które działają w wyspowej (modułowej) strukturze organizacyjnej. Każdy moduł rejestruje i wspomaga procesy biznesowe, takie jak projektowanie produktu, wykonanie produktu, kontrola jakości, w kolejnych krokach procesu wytwórczego,  na hali produkcyjnej. System MRP II wprowadził model pracy w obiegu zamkniętym, który korzysta ze scentralizowanego zestawu danych.

Czym jest system ERP?

Rozwiązania informatyczne typu „planowanie zasobów przedsiębiorstwa” (ang. Enterprise Resource Planning, ERP) łączą moduły kontrolowane przez system MRP i integrują je w celu wsparcia wszystkich funkcji w firmie, nie tylko tych powiązanych z produkcją i sprzedażą. W organicznym, planowym rozwoju firmy o profilu produkcyjnym, czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę jest globalizacja. Interakcja z całym światem pozwala na zdobycie nowych, kontraktów, stymuluje popyt na produkty, odnajduje źródła tańszych surowców.

Globalizacja nie tylko otwiera możliwości, ale również wyzwania. Przepełniony globalny rynek to więcej konkurencji i coraz wyższe tempo zmian. Oto potencjalne wyzwania:

  • presja na innowacje, gdy utrzymywanie jak najniższych kosztów i redukowanie czasu wprowadzania produktów na rynek jest koniecznością w konkurencyjnym środowisku;
  • nagłe zmiany w umowach handlowych z uwagi na zmiany makroekonomiczne lub geopolityczne, na przykład modyfikacje stawek celnych, dostępność towarów czy wahania walutowe;
  • przepisy w zakresie ochrony środowiska niezbędne do uporania się z poważnymi problemami, takimi jak zanieczyszczenie i zmiana klimatu;
  • międzynarodowe standardy jakości i identyfikowalności wpływające na pozyskiwanie surowców.

Dodatkowo producenci często muszą stworzyć złożone i zaawansowane technicznie produkty, co oznacza, że:

  • są one często tworzone we współpracy z klientami, w związku z tym bardzo ważna jest zarówno komunikacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna;
  • istnieje podwyższona presja na tworzenie produktów wysokiej jakości po niższych cenach.

Firmy produkcyjne chcą, by systemy ERP wspierały dostarczanie produktów wysokiej jakości po niskiej cenie i zajmowały się wspomnianymi kwestiami. Przykładowo, systemy powinny wspierać wewnętrzną współpracę, aby wymagania produktowe były jasno określone i zakomunikowane, a produkcja skoordynowana z działaniami zespołów ds. dostaw i produktu. Bez komunikacji nie ma możliwości upewnienia się, że produkty są dostarczane zgodnie ze specyfikacją, na czas i bez zbędnych kosztów. Jeśli chodzi o komunikację zewnętrzną, kluczową kwestią jest współpraca z dostawcami, aby zapewnić korzystne ceny, a także dialog z organami regulacyjnymi i klientami.

Powody powszechnego wdrożenia systemu ERP

Nie tylko wymienione wyzwania wynikające z globalizacji wpływają na działania producentów;  muszą oni wytwarzać szybko, tanio i wydajnie – w przeciwnym razie nie osiągną zysków. Badanie Aberdeen Group pokazało, że rentowność/wzrost marży są (i zawsze były) priorytetem dla 79% amerykańskich producentów. Wymieniane były także nowe potrzeby, aby modernizować systemy biznesowe (29%), zwiększać obsługę klienta (28%) oraz wprowadzać nowe produkty i usługi (25%). To wszystko sprawia, że przedsiębiorcy chętniej sięgają po zaawansowane rozwiązania technologiczne w ramach nowoczesnych systemów ERP.

Jak pokazuje badanie Aberdeen Group, system ERP ma też na celu wspieranie nowych, wspólnych dla wielu producentów strategii, takich jak usprawnianie i przyspieszanie procesów zwiększających wydajność i produktywność (44%), optymalizowanie łańcucha dostaw (31%) czy poprawę zarządzania procesami biznesowymi (31%).

W związku z tym, że firmy produkcyjne przetwarzają dużą ilość danych, systemy ERP stały się platformą zmian i katalizatorem dla przyszłych możliwości. Liderzy biznesu są lepiej przygotowani do maksymalnego wykorzystania posiadanych danych, na przykład do analizowania wydajności procesów, określania rozwoju wyników czy monitorowania danych klientów – a to wszystko dzięki wdrożeniu analityki biznesowej w ramach swoich systemów ERP. Mimo że możliwości integracji systemu ERP z Internetem rzeczy (ang. Internet of things, IoT) są nadal w fazie prototypu, 38% producentów ma w planach wdrożenie IoT za rok, a 72% w ciągu najbliższych trzech lat. Osiemdziesiąt trzy procent respondentów wdrożyło już jakiś rodzaj rozwiązania ERP w swojej firmie.

Przewaga systemu ERP nad systemem MRP

Firmy, które posiadają system ERP, mają o 44% lepszy wgląd w status wszystkich swoich procesów i o 75% większe prawdopodobieństwo używania zautomatyzowanych powiadomień o wydarzeniach w firmie. Dzięki zwiększonej widoczności, sprawności i wydajności producenci korzystający z systemu ERP cieszą się średnio 333% wzrostem produktywności, 800% wzrostem rentowności, 6% wzrostem terminowości dostaw i 4% zwiększeniem dokładności niż ci używający starszych systemów.

Co więcej, producenci korzystający z systemów ERP z dostępem do chmury są w lepszej sytuacji wyjściowej do szybszego wdrożenia nowych technologii IoT w miarę ich pojawiania się. Internet rzeczy prawdopodobnie diametralnie zmieni rynek produkcyjny poprzez zwiększenie kontroli nad sprzętem i maszynami. Systemy MRP stają się zasadniczą przeszkodą, jeśli chodzi o rozwój IoT – nie są dostosowane dla integracji różnych systemów, urządzeń i komponentów, z których składa się przedsiębiorstwo.

Dobra baza jest najlepszym przygotowaniem

Rynek produkcyjny coraz częściej skłania się do przyjmowania modeli biznesowych, które korzystają z nowych procesów, aby zwiększyć widoczność, sprawność, wydajność i współpracę. Ciągły wzrost sektora IoT oraz przemysłu 4.0 sprawiają, że firmy muszą zająć pozycje umożliwiające szybsze działania przy zwiększonej konkurencji. Współpraca z danym dostawcą systemu ERP pozwala producentom na identyfikację kluczowych dla biznesu możliwości i przyjmowanie rozwiązań, które mogą być łatwo skalowane według potrzeb.

Na producentów wywierana jest ogromna presja, jeśli chodzi o ceny – by przyspieszać procesy, a zarazem tworzyć coraz tańsze i lepsze produkty. Lojalność wobec marki zmieniła się wraz z zadowoleniem klienta i nasyceniem rynku towarami. Jeśli klient nie będzie zadowolony, to bardzo prawdopodobne, że przejdzie do konkurencji, a szczególnie już, jeśli ich cena będzie niższa.

Istnieje też ryzyko związane z brakiem odpowiedzi na te wyzwania przy wsparciu odpowiednich technologii. Firmy powolnie wdrażające nowe systemy niekoniecznie przestaną się rozwijać lub będą mieć gorsze wyniki, ale mogą znaleźć się tak daleko na marginesie, że nie będą w stanie przetrwać w gospodarce przyszłości.

źródło: sage.com