Jak przygotować się do wprowadzenia i obsługi JPK_V7?

Jak przygotować się do wprowadzenia i obsługi JPK_V7?

Deklarację JPK_VAT od stycznia 2018 roku obowiązkowo składają wszyscy podatnicy VAT. Deklaracja ta zawiera pełną informację o sprzedaży i zakupach odliczanych przez podatnika, zatem stała się podstawowym źródłem informacji dla Krajowej Administracji Skarbowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę do składania deklaracji JP_V7?

 

JPK_V7: podstawowe informacje

Zarówno deklarację VAT-7, jak i raport JPK-VAT podatnicy składają w formie elektronicznej w tym samym dniu. Oba dokumenty uzupełniają się wzajemnie i uszczegóławiają informacje dotyczące podatku VAT. Specyfiką raportu JPK-VAT jest to, że zawiera dane o transakcjach sprzedaży i zakupów. Przygotowuje się go zawsze za okresy miesięcznie, niezależnie od prawa do kwartalnego rozliczania VAT. Jest „jedynie” informacją i nie ma skutków dla poprawności rozliczenia z VAT.

Dane potrzebne do wyliczenia deklaracji VAT-7 oraz do przygotowania zestawienia JPK-VAT są gromadzone przez programy finansowo-księgowe w ewidencjach VAT (popularnie zwanych rejestrami). Ważne, by oprogramowanie było tak skonstruowane, aby pomieścić wszystkie niezbędne informacje i udostępniać je w przekrojach wymaganych w raportowaniu.

JPK_V7: Co się zmieniło w 2020 r.?

Nowa struktura połączy i zastąpi VAT-7 i JPK-VAT. Według najnowszych zmian odnośnie wprowadzenia JPK_V7 wszystkie podmioty zobowiązane do składania deklaracji JPK_VAT będą musiały przesyłać nową strukturę na bramkę KAS zaczynając od deklaracji za październik 2020 r, czyli najpóźniej 25 listopada 2020 r.

Czym jest JPK_V7?

Nowa struktura to w rzeczywistości deklaracja podatkowa w formie JPK. Za jej pomocą podatnik ustali wysokość zobowiązania podatkowego. Ma to ogromne konsekwencje dla formalnych wymogów zachowania terminów i jakości danych w niej zawartych.

JPK_V7: Co należy zrobić?

Podatnicy muszą we właściwym czasie (zależnym od rozmiarów firmy: 1 kwietnia bądź 1 lipca) przygotować się do składania deklaracji VAT7 w formie pliku JPK. To przygotowanie oznacza konieczność zaktualizowania oprogramowania w takim terminie, aby można było na bieżąco gromadzić nowe dane potrzebne do raportowania.

źródło: sage.com